IELTS

IELTS (inglise k International English Language Testing System) — rahvusvaheline inglise keele oskuse hindamise süsteem.

TULEMUS - 13 päeva pärast

Õpe - kaks korda nädalas

Maailmas äratuntav

Eksami eesmärk on määrata kindlaks inglise keele valdamise ja oskuse tase inimeste puhul, kes ei räägi inglise keelt emakeelena. IELTS on Suurbritanniasse, Kanadasse, Austraaliasse, Uus-Meremaale ja paljudesse muudessegi maailma riikidesse õppima mineku ja sisserändamise puhul nõutuim inglise keele test.

Tunnistus on vajalik Suurbritannia tööviisa saamiseks ning muudeks ingliskeelses ühiskonnas õppimise, elamise ja töötamisega seotud otstarveteks.

Seda eksamit tunnustab Eesti Haridusministeerium ja see on kooli lõpueksami alternatiiv.

IELTS tulemust hinnatakse 0 kuni 9 pallisel skaalal.

Kandidaat saab oma tulemuse teada interneti teel ja/või eksamikeskusest 13. päeval pärast eksami sooritamist. Tunnistus hõlmab nelja testmooduli ehk

Listening (kuulamisoskus);

Reading (lugemisoskus);

Writing (kirjutamisoskus);

Speaking (vestlusoskus)

hinnet ja üldhinne (Overall Score Band).

Testi tulemus kehtib kaks aastat sooritamisest.

Meie koolis saab läbida IELTS-eksamiks valmistumise kursuse. Tunnid toimuvad 2 korda nädalas kahe akadeemilise tunni kaupa.  Rühma võetakse vastu meie kooli õpetajate poolt läbiviidava kirjaliku testi  alusel. Kursuse peamine ülesanne on testi põhimooduliteks ehk lugemis-, kuulamis-, kirja- ja vestlusoskuse testiks valmistumine, pidades silmas grammatikaeksami sooritamiseks vajalikku kordamist ja kinnistamist, mis on IELTS-eksami nõudeile vastava taseme saamiseks kohustuslik. Tunnid toimuvad 2 korda nädalas kahe akadeemilise tunni kaupa.

Kõik kursusel osalejad saavad panna oma teadmised proovile IELTS proovieksamil, mille kool korraldab kursuse lõpus enne eksamikeskuses eksami sooritamist.

Esimene tund on kõikidele tasuta!

Inter Language OÜ

Kaupmehe 8/6, 10114

Tallinn, Eesti

Inter Language on Töötukassa koostööpartner

tootajaopi_sinine_1_png

+372 646 8135

info@keeltekoolinterl.eu