Saksa Keel

Täiskasvanutele ja koolilastele mõeldud saksa keele kursus koosneb 5 tasemest (A1, A2, В1, В2 ja С1). Iga tase koosneb kahest moodulist (näiteks moodul A1 koosneb mooduleist A1 ja A1.2), iga tase kestab 200 akadeemilist tundi, millest 120 on kontaktõpe ja 80 tundi on eraldatud iseseisvaks tööks.

Tase A1, А2, B1, В2 ja C1

8 tundi nädalas

Kogenud Õpetajad

Väikesed rühmad

Esimene tund - tasuta!

Iga taseme eesmärk on anda õpilasele võimalus omandada valitud kursusele (mille tase määratakse kindlaks õpetajate poolt Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhjal läbiviidava testi põhjal) vastav vestlusoskus ja grammatika.

Kontakttundide õppeprogramm hõlmab mitmesuguseid õppeviise: grammatikaharjutused paariti ja grupiviisiliselt toimuvad vestlusharjutused, kuulamis- ja tõlkeharjutused, videote vaatamine ja analüüsimine, tekstide lugemine ja analüüsimine, samuti sõnavara laiendamine ja keele emakeelena kõnelejatega läbiviidavad praktilised tunnid.

Iseseisev töö on suunatud omandatud teadmiste kinnistamisele kodutöid tehes.

Õppeprogrammi teoreetiline osa toimub järgmiste õpikute põhjal:

  • Studio 21 Das Deutschbuch Funk / Kuhn Cornelsen.
  • EM Hauptkurs Michaela Perlmann-Balme Hueber
  • EM Abschlusskurs Michaela Perlmann-Balme Hueber

 

Õppetöö läbinud õpilased saavad kursuse lõpetamise kohta tunnistuse.

*Iga kursuse läbimise järel sooritavad õpilased oma teadmiste kinnitamiseks Goethe Instituudi (Goethe Institut) Tallinna esinduses eksami, mille tunnistust keele valdamist kinnitava ja kooli lõpueksamiga võrdsustatud dokumendina tunnustatakse kogu maailmas.

Kursus loetakse läbituks 50% kontakttundide külastamise ning Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuete kohaselt korraldatud ja neile vastavat teadmiste taset kinnitava lõputesti eduka sooritamise järel. Õpilaste teadmiste hindamise põhikriteeriumiteks on kuulamise, rääkimise, kirjutamise ja lugemise taseme kindlaksmääramiseks mõeldud ülesanded.

Saksa keele õpetajail Jelena Hrabanil ja Maria Kljujeval on vajalik kvalifikatsioon ja aastatepikkune täiskasvanutele ja koolilastele saksa keele õpetamise kogemus.

Üks Inter Language-koolis õppimise eelis on väikestes rühmades (kuni 6 inimest) toimuvad tunnid, mis võimaldab pöörata rühma igale õpilasele piisavalt tähelepanu. Tunnid toimuvad aadressil Kaupmehe 8.

Maksimaalse tulemuse saavutamiseks on iga õppeklass varustatud sisseehitatud projektori, CD-mängija ja videomaterjali vaatamiseks mõeldud kuvariga interaktiivsete tahvlitega. Kõigis kooli kabinettides on kõigi õppeprogrammis ette nähtud seadmete töö sünkroniseerimiseks mõeldud internetiühendus.

Esimene tund on kõikidele tasuta!

Inter Language OÜ

Kaupmehe 8/6, 10114

Tallinn, Eesti

Inter Language on Töötukassa koostööpartner

+372 646 8135

info@keeltekoolinterl.eu