Õppeprogrammide kvaliteedi tagamise kord ja tingimused

Kooli õppeprogrammide koostamisel on võetud arvesse haridusseadust ning täienduskoolituse programmide ja standardite koostamise alaseid soovitusi. Kõik kooli õppeprogrammid sisaldavad järgnevaid andmeid:

  1. programmi nimetus ja kestus
  2. sihtrühm
  3. õpingute alustamise tingimused ja kord
  4. pädevus õppetöö lõpus
  5. õppeprogrammi maht, auditoorne töö, praktiline ja iseseisev töö
  6. õppekeskkonna kirjeldus
  7. õppematerjalide loend
  8. lõpetamise tingimused ja väljastatavad tunnistused
  9. kvalifikatsiooni ja õpikogemuse kirjeldus

 

Õppeprogrammi koostamisel võtab kool arvesse sihtrühma esialgset taset, vajadusi ja olemasolevaid oskusi. Iga kursus peab aitama rühmal saavutada võimalikult häid tasemeeksami läbimiseks ja keeleoskuse parandamiseks vajalikke tulemusi.

Inter Language OÜ

Kaupmehe 8/6, 10114

Tallinn, Eesti

Inter Language on Töötukassa koostööpartner

tootajaopi_sinine_1_png

+372 646 8135

info@keeltekoolinterl.eu