PTE Eksaam

PTE-eksamid kujutavad endast inglise keele eksameid, mida tunnustatakse välismaal tööle ja õppima asumise puhul paljudes maailma riikides. Eksami käigus kontrollitakse keele valdamise taset ja nelja keelelist oskust ehk lugemist, kirjutamist, vestlemist ja kuulates teabe omandamist. PTE-eksameil pole vanusepiirangut ja neid võib teha iga kandidaat, kelle jaoks inglise keel pole emakeel.

Populaarne

Eksam - kaks korda aastas

PTE Young Learners - lastele

Mille poolest on rahvusvaheline Pearson-eksam ja Edexceli eksamikeskus tuntud?

Ettevõte Pearson Education on maailma juhtiv haridusvaldkonna ettevõte. Edexceli puhul on tegemist Suurbritannia suurima eksamikeskusega, mis kuulub ettevõtte Pearson gruppi, teeb koostööd rohkem kui 25 000 Suurbritannia kooli, ülikooli, kolledži ja muu haridusasutusega ja millel on filiaalid rohkem kui 100 maailma riigis. Edexcel on PTE General- ja PTE Young Learners-teste korraldav eksamikeskus.

PTE eelised muude rahvusvaheliste eksamite ees

 • Test ei keskendu teooriale, vaid kõneoskuse praktilisele kasutamisele.
 • PTE-tunnistused on tähtajatud ega vaja korduvat ümbertegemist (erinevalt IELTS- ja TOEFL – testidest).
 • Pole vaja valmistumist erilise eksamiformaadi jaoks (nagu Cambridge’i CAE- ja FCE-eksamite puhul).
 • PTE-eksamiteks valmistumiseks kasutatakse tavalisi briti õpikuid, mis vastavad CEFR-nõudeile ja milles kasutatakse suhtlusmetoodikat.
 • Eksamil puudub eraldi grammatika kontrollimiseks mõeldud osa, vaid seda toimub kontekstis ehk kirjutamis- (writing) ja vestlusoskust (speaking) kontrollides.
 • PTE General-eksameid saab teha 2 korda aastas (mais-juunis ja novembris-detsembris) meie koolis (Inter Language keeltekool), kuna meie oleme akrediteeritud Eesti eksamikeskus.
 • Eksam kestab vähem kui muud tüüpi eksamid ehk 1 tunnist kuni 3 tunni 10 minutini. Esmalt toimub suuline ja kahe nädala pärast kirjalik eksam.
 • Olemas on lastele mõeldud eksamid PTE Young Learners.

Kes rahvusvahelisi PTE-eksameid tunnustavad?

 • C1 ja C2 taseme inglise keele oskuse tunnistust tunnustavad vastuvõtmisel kõik Suurbritannia ja paljude maailma riikide õppeasutused.
 • PTE-tunnistust tunnustavad Suurbritannia ja veel rohkem kui 100 maailma riigi tööandjad.
 • 2009. a septembrist saadik tunnustavad PTE-tunnistusi Suurbritannia immigratsiooniteenistused.
 • Õppeasutusse vastuvõtul PTE tulemusi tunnustavate maailma riikide ja haridusasutuste nimekiri.
 • Eesti haridusministeerium tunnustab C1 taseme inglise keele oskuse tunnistust kaheteistkümnenda klassi lõpus toimuvate kooli lõpueksami alternatiivina ja selle alusel võetakse vastu kõigisse Eesti kõrgkoolidesse.

Mis on PTE General- (üldine inglise keel) ja PTE Young Learners- eksami (lastele mõeldud inglise keel) eesmärk?

PTE General- ja PTE Young Learners-eksamite eesmärk on aidata õppijail omandada inglise keele vaba valdamise oskus igasugustes olukordades. Peamiselt pööratakse tähelepanu praktilisele keeleoskusele, s.t oskusele kasutada keelt tegelikes elulistes olukordades – õppes, tööl, igapäevases suhtlemises, reisides jne.

Kui kandidaat testi ei läbi, tähendab see, et tema teadmistes on kõrvaldamist vajavaid lüngad. Iga kandidaati teavitatakse testi läbimise tulemusest.

Milliseid inglise keele tasemeid saab PTE General-eksamit tehes tõendada?

Tasemeid on kokku 6:

 • Põhitase ehk Foundation — A1
 • Elementaartase ehk Elementary — A1.2
 • Kesktase ehk Intermediate — B1
 • Kõrgem kesktase ehk Upper-Intermediate — B2
 • Edasijõudnud ehk Advanced — C1
 • Kõrgtase ehk Proficient — C2

Eksami taseme valite teie ise ja ja meie korraldame proovitestimise. Meie juures ENGLISH PTE GENERAL-kursuse läbimise korral saate te õiguse sooritada PTE-eksam kursuse raames õppeprogrammi tulemustele vastavalt tasemel. A1 Foundation-, A1-, A1.2- ja B1- tasemed sobivad täiskasvanuile ja alaealistele alates 12 eluaastast. Kuna B2 ja C1 tasemeid tunnustatakse teatud Suurbritannia ja muude riikide kõrgkoolidesse astumisel, sobivad nad üle 17 aastastele lastele. 9- kuni 12-aastastel lastel on parem teha PTE Young Learners-teste.

Kui palju on vaja iga taseme PTE-eksamiks valmistuda?

Testiks eraldi valmistumist ei nõuta, tuleb lihtsalt läbida standardne General English-kursus ja täiendada oma teadmisi rühmas või individuaalselt. Mingil tasemel õppimise aeg on igaühe puhul individuaalne. Üldiselt kestab õpe A1-põhitaseme (Level A1 Foundation) puhul kursuse intensiivsusest sõltuvalt kuuest kuni üheksa kuuni, A1.1- – B1- tasemete puhul algteadmistest sõltuvalt umbes aasta ja B2-taseme puhul enamasti B1-taseme läbimise järel veel 18 kuud. See puudutab ka B2-tasemelt C1-tasemele üleminekut. Igal juhul on kõik väga individuaalne, sõltudes teie võimeist ning auditooriumis ja iseseisva õppimise intensiivsusest! Iga PTE General eksami tase (välja arvatud põhitase A1) ei kujuta endast testimise eelmistest etappidest eraldiseisvat ja täiesti sõltumatut etappi, vaid kogu testisüsteemi koostisosa. Seetõttu eeldatakse, et PTE General taseme testi läbinud kandidaat tuleb toime eelmiste tasemete ülesannete lahendamisega.

PTE General eksamiteks valmistumiseks kasutatavad õppematerjalid

Testimiseks pakutavate ülesannete tüübid on analoogilised enamikus kaasaegseis suhtlusmetoodikat rakendavais (CEFR nõudeile vastavais) õpikuis kasutatavaile. Enamiku kaasaegsete õpikute teemad ja harjutused sarnanevad samuti PTE-testides kasutatavaile. Nii ei ole PTE General-eksamiks valmistudes mingit vajadust spetsiaalseid õpikuid kasutada.

Millal saab meie eksamikeskuses eksamit teha?

Meie koolis võetakse eksameid vastu 2 korda aastas (mais-juunis ja novembris-detsembris).

 • välismaal kõrgkooli astumiseks on vaja vähemalt B1-taset;
 • välismaal magistriõppes jätkamiseks tuleb tõendada vähemalt B2-taseme olemasolu;
 • välismaal töötamiseks on vaja vähemalt B2-taseme tunnistust.

Millal tuleb eksamile registreeruda?

Kandidaadil tuleb esitada avaldus 6 nädalat enne kirjaliku eksami tegemist. Registreerumise lõppkuupäevad on esitatud eespool. Pärast seda kuupäeva ei saa enam testile registreeruda.

Kuidas eksameid hinnatakse?

Igal testimistasemel võivad kandidaadid saada järgmisi hindeid: väga hea (Distinction), hea (Merit), rahuldav (Pass) ja mitterahuldav (Fail).

Kus PTE-teste kontrollitakse?

Kuna kõik PTE-testid vaadatakse läbi ja kontrollitakse üle Suurbritannias, võite olla kindel oma teadmiste objektiivses hindamises. Kirjalikud tööd ja suulise testi salvestis saadetakse kulleriga Edexeli spetsialistidele ülekontrollimiseks Londonisse.

Millal kuulutatakse välja eksamitulemused?

Umbes 4-6 nädalat pärast eksamit.
Peale selle saab iga kandidaat eksamitulemuste analüüsi iga keeleoskuse liigi ehk lugemis-, kirja-, kuulamis- ja vestlusoskuse kaupa.

Millal saab kätte tunnistuse?

Tunnistus antakse välja nädal pärast tulemuste väljakuulutamist. Tunnistus on tähtajatu ega vaja hilisemat kinnitust.

PTE-eksami ja Cambridge’i eksamite erinevus

PTE General-eksami puhul on rõhuasetus teoorial ja mitte praktikal. Eksam kestab 1 tunnist 25 minutist 3 tunni 10 minutini. Lihtsa formaadi tõttu ei vaja eksam spetsiaalset ettevalmistust. Eksami tegemiseks tuleb õppida inglise üldkeelt, mis kulub igal juhul elus ära. Teemad on selgelt omavahel seotud ning keskendutakse autentsele õppele ja suhtlusoskuse kontrollimisele, mitte grammatika
tundmisele. Eksameid tehakse keeleoskuse igal tasemel alates algtasemest, mistõttu rühmades on igal tasemel kandidaate. Cambridge’i eksamid on keskendunud pigem keeleteooriale ehk grammatikale. Eksam kestab 1 tunnist 50 minutist 6 tunnini. Eksami keeruline formaat vajab spetsiaalset ettevalmistust ehk eksami tegemine tuleb ära õppida, ja neist teadmistest on kasu ainult selle eksami tegemisel. Materjal pole temaatiliselt seotud ja grammatika nõuab intensiivset õppimist. Kuna eksami tegemiseks on vajalik
teatud inglise keele valdamise tase, toimub see spetsiaalses sama tasemega eksamirühmas. PTE- ja muude tuntud rahvusvaheliste inglise keele eksamite tulemusi saab võrrelda siin.

Kuidas registreeruda Pearson PTE-eksami tegemiseks?

1) Kõigepealt tulge oma taseme kindlaksmääramiseks meie kooli tasuta testimisele. Taseme täpsemaks kindlaksmääramiseks võite te vajada meie õpetaja suulist konsultatsiooni. Muidugi võib kasutada onlainteste, aga ainult suuline vestlus spetsialistiga võimaldab täpselt kindlaks määrata, millist eksamit teil tasub teha.
2) Tutvuge eksamite läbiviimise reeglitega.
3) Saatke eksami tegemise avaldus aegsasti aadressile info@keeltekoolinterl.eu, näidates ära järgmise info: kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, soovitav testitase ja ühenduse võtmiseks kontakttelefon. Samuti saab registreeruda meie veebisaidil.

Kui teil tekkis eksami või selleks valmistumise kohta küsimusi, helistage kooli telefonil +3726468135 või saatke e-kiri aadressile info@keeltekoolinterl.eu

Esimene tund on kõikidele tasuta!

Inter Language OÜ

Kaupmehe 8/6, 10114

Tallinn, Eesti

Inter Language on Töötukassa koostööpartner

tootajaopi_sinine_1_png

+372 646 8135

info@keeltekoolinterl.eu