Inglise Keel Kooliõpilastele

Meie keeltekool Inter Language on PEARSON-eksami (PTE General) ametlik esindaja Eestis. Kõik kooli õpilased sooritavad meie kooli õppeprogrammi raames inglise keele valdamise taset kinnitava PTE-tasemeeksami.

PTE-eksami tunnistus on võrdväärne kooli lõpueksamiga.

*(tunnistuse omanikud ei pea kooli lõpueksamit tegema), samuti pole tunnistusel aegumistähtaega ja seda saab kasutada haridustee jätkamiseks nii Eestis kui piiri taga.

Tase A1, А2, B1, В2 ja C1

PTE GENERAL

Kogenud Õpetajad

Väikesed rühmad

Esimene tund - tasuta!

Täiskasvanutele ja lastele mõeldud inglise keele kursus koosneb 5 tasemest. (А1, А2, В1, В2 ja С1).

Iga tase koosneb kahest moodulist (näiteks moodul A1 koosneb mooduleist A1 ja A1.2), iga tase kestab 200 akadeemilist tundi, millest 120 on kontaktõpe ja 80 tundi on eraldatud iseseisvaks tööks.

Iga taseme eesmärk on anda õpilasele võimalus omandada valitud kursusele (mille tase määratakse kindlaks õpetajate poolt Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhjal läbiviidava testi põhjal) vastav vestlusoskus ja grammatika.

Kontakttundide õppeprogramm hõlmab mitmesuguseid õppeviise: grammatikaharjutused paariti ja grupiviisiliselt toimuvad vestlusharjutused, kuulamis- ja tõlkeharjutused, videote vaatamine ja analüüsimine, tekstide lugemine ja analüüsimine, samuti sõnavara laiendamine ja keele emakeelena kõnelejatega läbiviidavad praktilised tunnid.

Iseseisev töö on suunatud omandatud teadmiste kinnistamisele kodutöid tehes.

Õppeprogrammi teoreetiline osa toimub järgmiste õpikute põhjal:

  • Frances Treloar 2nd edition A1-C1 Cambridge University Press
  • Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press

 

Õppetöö läbimise järel saavad õpilased kursuse lõpetamise kohta tunnistuse.

Kursus loetakse läbituks 50% kontakttundide külastamise ning Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuete kohaselt korraldatud ja neile vastavat teadmiste taset kinnitava lõputesti eduka sooritamise järel. Õpilaste teadmiste hindamise põhikriteeriumiteks on kuulamise, rääkimise, kirjutamise ja lugemise taseme kindlaksmääramiseks mõeldud ülesanded.

Kõigil inglise keele õpetajail on vajalik kvalifikatsioon ja aastatepikkune noorematele ja vanematele koolilastele inglise keele õpetamise kogemus.

Üks meie koolis õppimise eeliseid on väikestes rühmades (kuni 6 inimest) toimuvad tunnid, mis võimaldab pöörata rühma igale õpilasele piisavalt tähelepanu. Tunnid toimuvad aadressil Kaupmehe 8.

Maksimaalse tulemuse saavutamiseks on iga õppeklass varustatud sisseehitatud projektori, CD-mängija ja videomaterjali vaatamiseks mõeldud kuvariga interaktiivsete tahvlitega. Kõigis kooli kabinettides on kõigi õppeprogrammis ette nähtud seadmete töö sünkroniseerimiseks mõeldud internetiühendus.

Esimene tund on kõikidele tasuta!

Inter Language OÜ

Kaupmehe 8/6, 10114

Tallinn, Eesti

Inter Language on Töötukassa koostööpartner

tootajaopi_sinine_1_png

+372 646 8135

info@keeltekoolinterl.eu