Õppekeskkond

Sisukord

Õppekeskkond

Kool asub ajaloolises hoones Tallinna kesklinnas aadressil Kaupmehe 8, kus selle käsutuses on viis hoone esimesel korrusel paiknevat spetsiaalselt sisustatud auditooriumi.

Kooli ruumides on nii päeva- kui ka elektrivalgustus, ventilatsioon ja WiFi.

Auditooriumid on sisustatud õppeasutustele mõeldud mööblit tootva ettevõtte Thulema toodanguga. Õppekvaliteedi tagavad igale õpetajale kättesaadavad interaktiivsed nutitahvlid, arvutid ja projektorid. Kooli varustus võimaldab viia üheaegselt läbi õppetööd nii auditooriumites olevate õpilaste kui ka distantsõppel viibijatega.

Koolil  on lai valik tundides kasutamiseks mõeldud õppematerjale.

Kursusele registreerimine

Kursusele saab registreeruda kooli saidil (https://keeltekoolinterl.eu/#tpt) oleva registreerimisvormi abil või saates avalduse meiliaadressile (info@keeltekoolinterl.eu), samuti võib saata sõnumi kooli FB-leheküljele.

Algtasemest edasijõudnud õpilaste kursustele registreerimine toimub testitulemuste alusel ja pärast proovitunni külastamist. Kui õpilane soovib proovitunni külastamise järel õpinguid jätkata, sõlmitakse temaga õppekursuse jooksul kehtiv õpilase ja Kooli õigusi ja kohustusi reguleeriv leping.

Õpilase väljaarvamine / lepingu lõpetamine

Õpilase ja Kooli vahelise lepingu kohaselt jätab Kool endale õpilase väljaarvamise ja õppelepingu lõpetamise õiguse järgnevatel juhtudel:

 1. õpilane ei tasu õigeaegselt õppemaksu;
 2. õpilane puudub mõjuva põhjuseta tundidest ja jätab süstemaatiliselt kursuse programmis ettenähtud tööd tegemata;
 3. õpilane ilmutab kooli personali suhtes lugupidamatust, rikub koolikorda ja üldtunnustatud käitumisnorme, käitub teiste kursuse kuulajate suhtes ebakorrektselt.

Kursuse eest tasumise tingimused ja kord

Õpilase ja Kooli vahelises leping näeb ette järgmised kursuste eest tasumise tingimused:

 1. Tasumine toimub lepingus ettenähtud ulatuses igakuise makse või ettemaksena. Viimasel juhul rakendatakse õppetasu puhul 5% allahindlust.
 2. Õpingute eest tasumine toimub lepingus ettenähtud graafiku alusel arvestusega 8 tundi kuus.
 3. Õpingute eest tasutakse lepingus ettenähtud kuupäevaks.
 4. Tasumine toimub kooli arveldusarvele.
 5. Õppemaksu tasumisega mõjuva põhjuseta rohkem kui 45 päeva hilinemise korral on koolil õigus pöörduda võla sissenõudmiseks õiguskaitseasutuste poole.

Õppemaksu tagastamise tingimused ja kord

Õpilase ja Kooli vahelises lepingus nähakse ette järgnevad õppemaksu tagastamise tingimused:

 1. Juhul, kui õpilane saadab vähemalt 7 päeva enne kursuse algust kooli meiliaadressile kirjaliku avalduse selle kohta, et ta ei saa kursust külastada, tagastatakse õppemaks täies mahus (100%) õpilase arveldusarvele.
 2. Kui õppemaks tagastatakse, kuna Leping lõpetatakse arstitõendi alusel, mis tõendab õpilase võimetust õppetööd jätkata tervisliku seisundi tõttu, arvestatakse maha läbitud tundide eest tasumisele kuuluv summa.
 3. Kehtiva lepingu lõpetamise korral õppemaksu tagastamisel arvestatakse kooli ja õpilase vahelises Lepingus ettenähtud tingimustel maha kahekuulise kursuse maksumus.
 4. Kool ei tagasta õppemaksu kursuse jooksul vahelejäetud tundide eest.
 5. Lepingu lõpetamise korral ei tagasta kool ostetud õppematerjalide eest tasutud summat.

Leping tasuliste haridusteenuste osutamise kohta

Inter Language OÜ

Kaupmehe 8/6, 10114

Tallinn, Eesti

Inter Language on Töötukassa koostööpartner

tootajaopi_sinine_1_png

+372 646 8135

info@keeltekoolinterl.eu

Made by CIMA