MEIST

Meie keeltekool Inter Language alustas tegevust 1997. aastal ning tegeleb 23 aastat edukalt inglise, saksa, prantsuse ja teiste Euroopa keelte õpetamisega nii koolilastele ja üliõpilastele kui ka täiskasvanutele, kes on sooritanud seejärel edukalt lõpueksamid ja mitmesuguste rahvusvaheliste tunnistuste saamiseks vajalikud eksamid.

Meie kooli eesmärk on aidata kaasa kooliõpilaste ja noorsoo võõrkeelteoskuse paranemisele, et nad saaks kindlalt määratleda oma asendi Euroopa paljukeelses kogukonnas, omandada konkurentsivõimelise hariduse ja saada tulevikus kindla töö, aga ka hõlbustada töötavatel täiskasvanud õpilastel täiendada oma ametioskusi või rajada Eestis või mõnes muus riigis uut karjääri.

Püstitatud ülesannete ja eesmärkide saavutamiseks kasutame Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi poolt tunnustatud Euroopa keeleõppe raamdokumendile (CEFR) vastavaid õppeprogramme, mis võimaldavad meie õpilastel saavutada kõrge teadmiste taseme.

Kõik õppeprogrammid põhinevad võõrkeelte etapiviisilise omandamise metoodikal, mis võtab arvesse kasutatava õppematerjali järjepidevust. Omandatud teadmiste taseme pidevaks kontrollimiseks, kinnistamiseks ja parandamiseks kontrollitakse iga õpilase töö edukust regulaarselt testide ja mitmesuguste kontrolltöödega.

Kõrgetasemeliste teadmiste saavutamiseks lähtub kool akadeemilise õppe põhimõtteist, kasutades kaasaegset interaktiivset metoodikat ja uue põlvkonna õppematerjale, mida meie õppejõudude professionaalne meeskond kasutab tõhusalt õpilaste akadeemiliste eesmärkide saavutamiseks.

Meie koolis saab läbida kursusi ja teha rahvusvahelisi eksameid järgmistel tasemetel:

 

INGLISE KEEL KOOLIÕPILASTELE

KOOLI AUTORIKURSUSnoorematele kooliõpilastele mõeldud kõnekeel.

Elementary А1  – 2.-4. klassi õpilastele mõeldud inglise keele kursus.

Pre-intermediate А2 – В1 4.-7. klassi õpilastele mõeldud inglise keele kursus.

Intermediate (B1+) 7.-10. klassi õpilastele mõeldud inglise keele kursus.

Upper-intermediate В2 , Advanced (C1) 11.-12. klassi õpilastele mõeldud inglise keele kursus (hõlmab kooli lõpueksamiteks ettevalmistavat programmi).

Kooli lõpueksamiga võrdsustatud ja nii meie kui ka kogu maailma kõrgkoolides õppima asumist võimaldavateks IELTS ja PEARSON (PTE) eksamiteks valmistumiseks mõeldud kursus.

 

INGLISE KEEL TÄISKASVANUILE

Elementary (А1 -А2)  – inglise kõnekeele kursus (algtase)

Pre-intermediate (А2 – В1) inglise kõnekeele kursus (jätkutase)

Upper-intermediate В2inglise kõnekeele kursus (kõrgem kesktase)

– Täiskasvanute ja laste rühmad moodustatakse suulise testimise põhjal.

– Kogu kursuse läbinud õpilane saab keeltekooli Inter Language diplomi.

– Kõigis meie programmides on ette nähtud kohustuslikud keele emakeelena rääkija juhendamisel toimuvad tunnid.

 

SAKSA KEEL KOOLIÕPILASTELE

Grundstufe – saksa keele kursus (2.-7. klassile mõeldud algtase)

Grundstufe programmi kohane saksa keele kursus hõlmab 3 taset:

  • Goethe Zertifikat: Fit in Deutsch 1 (A1)
  • Goethe Zertifikat: Fit in Deutsch 2 (A2)
  • Goethe Zertifikat  (B1)

 

– Mittelstufe saksa keele kursus (8.-12. klassile mõeldud kesktase)

Saksamaa kõrgkoolidesse astumist võimaldav Mittelstufe programmi kohane saksa keele kursus hõlmab tasemeid:

  • Goethe Zertifikat (B2)
  • Goethe Zertifikat  (C1)

 

HISPAANIA KEEL KOOLIÕPILASTELE

Hispaania keelt räägib veerand maailma elanikkonnast. Ja see veerand ei oska inglise keelt.

– Nivel Elemental 1 (A1) – hispaania keel algajaile.

– Nivel Basico 2 (A2)  – hispaania keel jätkajaile.

Nivel Intermedio 3 (B1) – hispaania keel edasijõudnuile.

 

HISPAANIA KEEL TÄISKASVANUILE

– Nivel Elemental 1 (A1) – hispaania keel algajaile.

– Nivel Basico 2 (A2)  – hispaania keel jätkajaile.

Nivel Intermedio 3 (B1) – hispaania keel edasijõudnuile.

 

ITAALIA KEEL KOOLIÕPILASTELE JA TÄISKASVANUILE

– Livello Elementare 1 (A1) – itaalia keel algajaile

– Livello Elementare 2 (A2) – itaalia keel jätkajaile

– Livello Intermedio 3 (B1) – itaalia keel edasijõudnuile

Inter Language OÜ

Kaupmehe 8/6, 10114

Tallinn, Eesti

Inter Language on Töötukassa koostööpartner

tootajaopi_sinine_1_png

+372 646 8135

info@keeltekoolinterl.eu

CIMA digiagentuur