Õpetajate kvaliteedi tagamine

Kooli kõik õpetajad on eriharidusega ning aastatepikkuse Eesti ja Euroopa õppeasutustes töötamise kogemusega. Nad tegelevad pidevalt oma kvalifikatsiooni tõstmisega ja osalevad mitmesugustes haridusprogrammides ja koolitustel.

Kool on Pearson-eksami (nr 85647) ametlik esindaja Eestis. Edexcel-eksamikomisjoni teadmiste kvaliteedi kõrgetele standarditele vastamiseks järgivad meie õpetajad oma töös rangelt eksamikeskuse poolt väljatöötatud metoodikat ning läbivad kahe aasta tagant kohustusliku kvalifikatsioonitõstmise kursuse. Õpetajaskonna kõrge professionaalsus kindlustab eri vanuserühmadesse kuuluvate õpilaste kvaliteetse õpetamise, tagades taseme- ja rahvusvaheliste eksamite edukaks sooritamiseks vajalikud üle euroopalisele võõrkeelte valdamise taseme süsteemi (CEFR) kohased teadmised. Teadmiste kvaliteedi tõstmiseks kasutab kool kõiki vajalikke õppematerjale ning video- ja audiotehnikat, aga ka veebiplatvorme ja interaktiivseid tahvleid, mis võimaldavad viia tunde läbi nii kontaktselt kui õpilaste puhul, kes ei saa erinevail põhjustel tunnis osaleda, ka veebi teel .

 

Kooli juhtkond kontrollib regulaarselt õpetamise kvaliteeti õpilaste anketeerimise ja FB tagasiside leheküljel oleva info analüüsimise teel. Saadud infot kasutatakse arvamusi ja ettepanekuid arvesse võttes õppekeskkonna parandamiseks.

Inter Language OÜ

Kaupmehe 8/6, 10114

Tallinn, Eesti

Inter Language on Töötukassa koostööpartner

tootajaopi_sinine_1_png

+372 646 8135

info@keeltekoolinterl.eu